SKIEN KLOSTERØYA VEST

Flott boligprosjekt som er regulert  ferdig ved Hjellevannet på Klosterøya i Skien. Totalt er det planlagt å bygge 170 leiligheter over flere byggetrinn. Prosjektet har vært svært populært og alle byggetrinn har suksessivt blitt solgt i markedet kort tid etter at de ulike byggetrinn er lansert. Prosjektet blir enten organisert som selveier, eller som borettslag i regi av Skien Boligbyggelag.

Eiere:
Conceptor Bolig AS (35,03%), Skien Sbbl Eiendom AS (34,93%), Betonmast Telemark AS (24,04 %) og Multifag AS (6%)

Utviklingspotensial: 15.300 m²
Reguleringsstatus: Bolig
Status prosjekt: Ferdig regulert
Salgsstart: 2017
Byggestart: 2017
Ferdigstillelse: 2019
Tomt: 10.000
Potensial/boliger: 70 leiligheter/15.300 kvm
Størrelse snittleilighet: 90 kvm
Areal næring: -
Vår rolle: Utvikler og prosjektleder
Medeiere: Skien Boligbyggelag, Betonmast og Multifag
Eierandel Conceptor Bolig AS: 35%
Rettigheter til området: Eiet

LINK TIL PROSJEKT
SE BELIGGENHET