PORSGRUNN, FREDNES

Flott boligprosjekt på Frednes i Porsgrunn med Porsgrunnselven som nærmeste nabo. Totalt er det planlagt å bygge ca. 90 leiligheter over flere byggetrinn.

MELD DIN INTERESSE
SE BELIGGENHETEIER
Porsgrunn Bolig AS (100%)

Utviklingspotensial: 10.000 m²
Reguleringsstatus: Bolig/næring
Status prosjekt: Ferdig regulert
Salgsstart: 2017
Byggestart: 2018
Ferdigstillelse: 2019 og fremover
Tomt: 12.000 m²
Potensial/boliger: 90 leiligheter/10.000 kvm
Størrelse snittleilighet: 85 kvm
Areal næring: -
Vår rolle: Utvikler og utbygger
Medeiere: Ingen
Eierandel Conceptor Bolig AS: 100%
Rettigheter til området: Opsjonsavtale med grunneier