Conceptor Forvaltning forestår både selskaps- og eiendomsforvaltning i konsernet, og har egne ressurser for både kommersiell, økonomisk og teknisk forvaltning.
Utleie / Ledige lokaler

Her finner du en oversikt over våre ledige lokaler:

 

Ansatte

Asbjørn M. Johansen

 

92 04 35 39

aj@conceptor.no

Hege Wam Johansen

 

41 57 04 04

hwj@conceptor.no

Kjersti Østlund

 

98 07 99 96

ko@conceptor.no

Ulf Hjortdal Anderssen

 

90 03 95 75

uha@conceptor.no