Conceptor er engasjert i ulike eiendomsprosjekter innenfor både kontor, handel og bolig. Virksomheten utøves i egen regi og i samarbeide med andre aktører. I hovedsak er virksomheten konsentrert til det sentrale Østlandet.
Conceptor Eiendom AS

Conceptor Eiendom AS er eierselskapet for konsernets langsiktige hel- og deleide eiendomsinvesteringer. God beliggenhet og kvalitet på eiendommene, samt en driftsfilosofi tuftet på service og profesjonalitet skal gi selskapet godt grunnlag for videre vekst. Forvaltning og drift av egne eiendommer skjer i hovedsak i regi av Conceptor Forvaltning AS. I tillegg har selskapet eierandeler eiendomsselskaper med fokus på både forvaltning og utvikling av eiendom.

special-image
Conceptor Bolig AS - 100 %

Conceptor Bolig AS utvikler boliger i det indre InterCity-området. Selskapet har fokus på leiligheter og småhus i tett/lav bebyggelse i sine satsingsområder. For mer informasjon, se conceptorbolig.no.

Concilia Retail Property AS - 47 %

Concilia er et eiendomsselskap som eier, utvikler og forvalter handelseiendom i Norge og Sverige. Ved utgangen av 2019 eier eller deleier og forvalter Concilia ca. 42.000 m² handelseiendom i Norge og Sverige, med et samlet utbyggingspotensiale på 110.000 m². Samtlige eiendommer er ferdig regulert. Concilia er et innovativt selskap, med finansiell styrke og svært erfarne og kompetente medarbeidere. For mer informasjon, se concilia.no.

Exsentra Eiendom AS - 33 %

Exsentra Eiendom AS eier og forvalter eiendommer i Drammen og Lier. Selskapet eies av Conceptor Eiendom, Pett Kjede og Servicekontor og Johan Johansson Eiendom med like andeler. For mer informasjon, se exsentra.no.