Conceptor AS er et holdingselskap med både eiendomsinvesteringer og finansielle investeringer. Eiendomsinvesteringene er både i utviklingseiendommer og eiendommer under løpende forvaltning.