Conceptor AS er et holdingselskap med eiendomsinvesteringer og finansielle investeringer. Eiendomsinvesteringene er både i utviklingseiendommer og eiendommer under løpende forvaltning.