Virksomhet knyttet til finansielle investeringer skjer gjennom selskapet Conceptor Invest AS. De finansielle investeringene kan utgjøres av både aksjeinvesteringer i børsnoterte og ikke-børsnoterte selskaper, obligasjoner eller ulike fondsinvesteringer.

Conceptor Invest AS har finansielle plasseringer som virksomhetsområde. Selskapet ble stiftet i 2017 med en startkapital på kr. 100 millioner.


Målet er at finansielle plasseringer over tid skal utgjøre en betydelig del av konsernets virksomhet, dels gjennom overføringer fra eiendomsvirksomheten og dels gjennom avkastningen i selskapet. Hensikten med å opprette virksomhetsområdet er i hovedsak at ikke alle konsernets midler skal være investert i eiendom. Det er også lettere å foreta raske disposisjoner i det finansielle markedet, slik at man i større grad kan tilpasse konsernets risikotaking i forhold til egne forventninger. Oslo Børs består for eksempel av mange internasjonale selskaper som i liten grad er påvirket av norske konjunkturer, men også mange andre hvor aksjekursene følger de innenlandske konjunkturene. Dette gir konsernet en mulighet for større risikospredning og raskere justeringer. Selskapet investerer også i ulike fond, noe som også kan bidra til å redusere samvariasjonen med eiendomsmarkedet.

For mer informasjon, ta kontakt med Håvard Nesheim.