Virksomhet knyttet til finansielle investeringer skjer gjennom selskapet Conceptor Invest AS. De finansielle investeringene kan utgjøres av både aksjeinvesteringer i børsnoterte og ikke-børsnoterte selskaper, obligasjoner eller ulike fondsinvesteringer.