Conceptor AS er et privat eiet holdingsselskap. Gjennom finansielle ressurser, intern kompetanse og samarbeid med ledende fagmiljøer, utvikler Conceptor prosjekter og områder med vekstmuligheter og stort lønnsomhetspotensiale.
Dette er Conceptor

 

Styret

Vidar Lyhus

Vidar Lyhus er arbeidende styreformann i Conceptor AS. Han er utdannet markedsøkonom og har lang erfaring fra detaljhandel. I 1981 etablerte han Kontor & Data AS som senere ble fusjonert og ble til Einersen Kontor & Data AS (EKD). EKD ble børsnotert i 1986, og ble i 1987 ervervet av Esselte og tatt av børs. Fra 1988 har Lyhus vært aktiv innenfor en rekke handels- og eiendomsselskaper, blant annet gjennom Profier-gruppen og senere i regi av Conceptors selskaper.

 

Jon Skjørshammer

Jon Skjørshammer er forretningsadvokat og partner i Kvale Advokatfirma. Han bistår norske og utenlandske virksomheter innen fast eiendom, energi, handel, bank og finans og har flere styreverv i bedrifter innen disse sektorer. Foruten generell forretningsjuridisk rådgivning er han spesialisert innenfor restrukturering og insolvens og fungerer ofte som bostyrer i konkurs.


Håvard Nesheim

Håvard Nesheim arbeider som privat investor samt som finansiell rådgiver. Han er utdannet siviløkonom fra NHH og har en mastergrad i finans fra samme lærested. Nesheim har i hovedsak arbeidet innen kapitalmarkedene, bl.a. som investeringsdirektør i Norske Liv, Orkla Finans og Storebrand ASA. Hans siste arbeidsgiver var Handelsbanken hvor han arbeidet som analysesjef for norske aksjer. Fra 2017 er Nesheim også engasjert som investeringsdirektør i Conceptor Invest AS.


Lisette Lyhus

Lisette Lyhus er utdannet markedsfører fra BI, og har studert Real Estate Management ved Oxford Brookes University. Hun var tidligere ansatt som eiendomsutvikler i Conceptor Eiendom AS og har også jobbet som markedsfører i Eurocash-gruppen i Sverige.

 

Ronnie Egeland

Ronnie Egeland er administrerende direktør i Conceptor AS. Han er utdannet siviløkonom fra NHH med fordypning innen finans og økonomisk styring, og har i tillegg gjennomført deler av juridikum. Egeland har virket i ulike posisjoner i Conceptor-konsernet siden 1997, og var forut for det ansatt i Coopers & Lybrand (nå del av PwC) med arbeidsoppgaver innenfor revisjon og rådgivning.

Aksjonærer

Convarig AS 89,5 % | Konghelle AS 10,5 %

Årsrapporter

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021