Conceptor AS er et privat eiet holdingsselskap. Gjennom finansielle ressurser, intern kompetanse og samarbeid med ledende fagmiljøer, utvikler Conceptor prosjekter og områder med vekstmuligheter og stort lønnsomhetspotensiale.
Dette er Conceptor

 

Styret

Vidar Lyhus

Lyhus er arbeidende styreformann i Conceptor AS. Han er utdannet markedsøkonom og har lang erfaring fra detaljhandel. I 1981 etablerte han Kontor & Data AS som senere ble fusjonert og ble til Einersen Kontor & Data AS (EKD). EKD ble børsnotert i 1986, og ble i 1987 ervervet av Esselte og tatt av børs. Fra 1988 har Lyhus vært aktiv innenfor en rekke handels- og eiendomsselskaper, blant annet gjennom Profier-gruppen og senere i regi av Conceptors selskaper.
 

Jon E. Skjørshammer

Jon E. Skjørshammer er forretningsadvokat samt partner i Advokatselskapet SANDS og spesialisert innen konkurs, gjeldsforhandlinger og restrukturering. Han bistår norske og utenlandske oppdragsgivere med finansiell restrukturering som bostyrer ved konkurser og som gjeldsnemndsleder ved gjeldsforhandlinger. Han bistår også en rekke norske og utenlandske virksomheter innen fast eiendom, bank og finans. Han har flere styreverv i små og mellomstore bedrifter.


Håvard Nesheim

Håvard Nesheim arbeider som privat investor samt som finansiell rådgiver. Han er utdannet siviløkonom fra NHH og har en mastergrad i finans fra samme lærested. Nesheim har i hovedsak arbeidet innen kapitalmarkedene i mer enn 25 år, bl.a. som investeringsdirektør i Norske Liv, Orkla Finans og Storebrand ASA. Hans siste arbeidsgiver var Handelsbanken hvor han arbeidet som analysesjef for norske aksjer.


Lisette Lyhus

Lisette er utdannet markedsfører fra BI, og har studert Real Estate Management ved Oxford Brookes University. Hun har bl.a. jobbet som eiendomsutvikler i Conceptor Eiendom AS og som markedsfører i Eurocash-gruppen i Sverige.
 

Ronnie Egeland

Ronnie Egeland er administrerende direktør i Conceptor AS. Han er utdannet siviløkonom fra NHH med fordypning innen finans og økonomisk styring, og har i tillegg gjennomført deler av juridikum. Egeland har virket i ulike posisjoner i Conceptor-konsernet siden 1997, og var forut for det ansatt i Coopers & Lybrand (nå del av PwC) med arbeidsoppgaver innenfor revisjon og rådgivning.

Aksjonærer

Convarig AS 89,5% | Konghelle AS 10,5%

Årsrapporter

2015 | 2016 | 2017 | 2018