STRÖMSTAD HANDELSPARK

Utbyggingspotensial: 60.000 m2 BTA
Utleiearbeid og salg av tomter pågår

Handelsparken har en strategisk beliggenhet ved E6, ved den sørlige avkjøringen til Strömstad. All infrastruktur er på plass. Området er regulert til detaljhandel. Circle K og Burger King er allerede etablert.