PORSGRUNNSVEGEN 188

Kontor og næringsbygg ved hovedferdselsvei

Næringsbygget er strategisk plassert i hovedferdselsåren mellom byene Skien og Porsgrunn. Eiendommen er en del av et et sentralt handels- og næringsområde i Grenland.Bygget er rehabilitert fremstår som attraktive og fleksible lokaler som kan tilpasses etter behov. Enkel adkomst med gode parkeringsmuligheter.

Formål: Kontor, handel, verksted, lager og lett produksjon
Areal bygg: 6 100 kvm

STØRSTE LEIETAGERE
Bravida, if forsikring, Domino's pizza, Norfloor