LANDÅS/HØN HAGEBY

Tomt: 165.000 m²
Potensial bolig: 120.000 m²
Status: Under regulering

Boligprosjektet er basert på en langsiktig avtale mellom Sameiet Høn Gård og Conceptor Eiendomsutvikling AS om utvikling av Landåsjodet, samt videreføring av sentrumsutviklingen i Asker. Det er også inngått avtale med Selvaag Bolig om videresalg av tomtene for utvikling av ca 600 boenheter. Områdeplan forventes ferdig i Q2-16