ØYA

En ny øy skal fylles opp i elva. På den nye øya skal det bygges boliger som kobles til den landbaserte bebyggelsen. ØYA blir en del av Bratsberg Brygge i elvebyen Porsgrunn. Prosjektet vil skape nye og helt spesielle byrom og spennende elvetorg i nærkontakt med vann.