KLOSTERØYA VEST

Boliger i sentrum ved Telemarkskanalen

Klosterøya Vest er byens nye attraktive og karakteristiske boligkvartal. Spektakulært fordi leilighetsbyggene integrerer også gammel bebyggelse. Det første byggetrinnet er bygget  i og rundt et biologisk vannrensanlegg med kunstnerisk utsmykking. Det industrielle preget er bevart sammen med Marit Benthe Norheims 5 gigantiske "gallionsskulpturer" i betong som smykker bygget. Gammelt og nytt kombineres på en god måte.Klosterøya Vest ligger på en flott tomt i Skien, med utsikt mot Telemarkskanalen og sentrum og med byens handelsområder i umiddelbar nærhet. Dette er kvaliteter markedet vet å sette pris på. Av 20 leiligheter i byggetrinn to ble 17 solgt i løpet av 14 dager. Byggetrinn en og to består av 5 leilighetsbygg med totalt 100 leiligheter og utgjør det første av de nye boligkvartalene som skal utvikles på Klosterøya Vest. Prosjektet Klosterøya Vest vil fullt utbygd omfatte totalt 300 leiligheter svært sentralt i Skien.

Utbygging i flere trinn: (1) 2014. (2) 2016.
Boliger trinn 1 og 2: 100 leiligheter 
Utbygger: Klosterøya Vest AS.
Eiere: Bratsberg Gruppen, Skien Boligbyggelag, Betongmast HRL
Arkitekt: Børve&Borchsenius 
Kunstutsmykking bygg: Marit-Benthe Norheim
Ferdig utbygd: 300 leiligheter