CHARLOTTENBERG HANDELSPARK

Totalt regulert for utvikling inntil 20.000 m² BTA.

Etappe 1 ble ferdigstilt i oktober 2013, hvor 10.500 m² BTA åpnet fordelt over 6 butikker. Charlottenberg Handelspark er oppført med en mix av big-box handelskonsepter (dagligvare og faghandel) og har en god beliggenhet ved hovedvei rv 61 i Sverige. Charlottenberg har blitt en betydelig besøks- og handelsdestinasjon for nordmenn som vil handle i Sverige.