STRÖMSTAD KÖPCENTER

Tomteareal: 4500 m²
Bebygd areal: 4500 m² over 2 plan

Strömstad Köpcenter ligger langs Oslovägen som er hovedveien inn til Strömstad fra E6. Kjøpesenteret ble ferdigstilt sommeren 2012.  
På området er det ca 500 parkeringsplasser fordelt mellom parkeringskjeller og utenfor bygget.
Kjøpesenteret består av 6 butikker og en restaurant. Systembolaget holder til i bygget.