Conceptor er engasjert i ulike eiendomsprosjekter innenfor både kontor, handel og bolig. Virksomheten utøves i egen regi og i samarbeide med andre aktører. I hovedsak er virksomheten konsentrert til det sentrale Østlandet.
Conceptor Eiendom AS - 100%

Conceptor Eiendom AS er eierselskapet for konsernets langsiktige hel- og deleide eiendomsinvesteringer. God kvalitet i eiendommene, god beliggenhet og en driftsfilosofi bygget på service og profesjonalitet skal gi oss fortrinn i en videreutvikling i denne delen av vår virksomhet. Forvaltning og drift av eiendommene skjer i hovedsak i egen regi. I tillegg har selskapet eierandeler i syndikerte porteføljeselskaper.

Conceptor Bolig AS - 100%

Conceptor Bolig AS skal bygge leiligheter og boliger i det indre InterCity-området. Selskapet har fokus på leiligheter og småhus i tett/lav bebyggelse i sine satsingsområder. For mer informasjon, se conceptorbolig.no.

Bratsberg Gruppen AS - 50%

Bratsberg Gruppen AS utvikler Klosterøya, Porsgrunn Porselensfabrikk og andre store eiendomsprosjekter i Grenlandsområdet. Conceptors medaksjonær i Bratsberg Gruppen AS er Øygarden Eiendom med 50%.

bratsberggruppen.no | klosteroya.no | porselensfabrikken.no

Concilia Retail Property AS - 47,3%

Concilia Retail Property AS utvikler, eier og forvalter handelseiendommer i Norge og Sverige. Concilia er et innovativt selskap, med finansiell styrke og svært erfarne og kompetente medarbeidere. For mer informasjon, se concilia.no.

Referanser