SKIEN, BUGTEN

Flott boligprosjekt som skal bygges ved elven mellom Porsgrunn og Skien. Totalt er det planlagt å bygge 82 leiligheter soim vil bli fordelt over flere byggetrinn.

EIER
Bugten AS (100%)

Utviklingspotensial: 7.000 m²
Reguleringsstatus: Bolig
Status prosjekt: Ferdig regulert
Salgsstart: 2019
Byggestart: 2020
Ferdigstillelse: 2021 og fremover
Tomt: 10.000 m2
Potensial/boliger: 82 leiligheter/7.000 kvm
Størrelse snittleilighet: 85 kvm
Areal næring: -
Vår rolle: Utvikler og utbygger
Medeiere: Alt i egen regi
Eierandel Conceptor Bolig AS: 100%
Rettigheter til området: Eiet


SE BELIGGENHET