Conceptor har eierinteresser i eiendommer med beliggenheter i hovedsak på det sentrale Østlandet. Virksomheten er organisert gjennom ulike selskaper.
Conceptor Eiendom AS - 100%

Conceptor Eiendom AS er eierselskapet for konsernets langsiktige hel- og deleide eiendomsinvesteringer. God kvalitet i eiendommene, god beliggenhet og en driftsfilosofi bygget på service og profesjonalitet skal gi oss fortrinn i en videreutvikling i denne delen av vår virksomhet. Forvaltning og drift av eiendommene skjer i hovedsak i egen regi. I tillegg har selskapet eierandeler i syndikerte porteføljeselskaper.

Bratsberg Gruppen AS - 50%

Bratsberg Gruppen AS utvikler Klosterøya, Porsgrunn Porselensfabrikk og andre store eiendomsprosjekter i Grenlandsområdet. Conceptors medaksjonær i Bratsberg Gruppen AS er Øygarden Eiendom med 50%.

bratsberggruppen.no | klosteroya.no | porselensfabrikken.no

Exsentra Eiendom AS - 33%

Exsentra Eiendom AS eier og forvalter fire sentrale kontor- og handelseiendommer i Drammen. God kvalitet og sentral beliggenhet kjennetegner eiendommene. Virksomheten har en driftsfilosofi som bygger på service og profesjonalitet som skal gi et fortrinn for videreutvikling i selskapet. Forvaltning og drift av eiendommene skjer i egen regi.


EIENDOMMER: Bragernes Torg 4 | Bragernes Torg 12 | Nedre Storgate 1 | Amtm. Blomsgate 1 A.