SPRITEN

Kunsthall og atelier på Klosterøya

Spriten Kunsthall og Kunstnerbyen Skien er etablert i den historiske trespritfabrikken fra 1917. Bygningen i jugendstil er et landemerke og en del av Klosterøyas "skyline" med sitt høye destillasjonstårn. 11 kunstnere har sine arbeidsverksteder her. Bygget rommer tverrkunstneriske produksjonsrom, digitalt prosjektrom og er tilrettelagt for aktiv utadrettet utstillings- og visningsvirksomhet og formidling.

Formål: Kontor, atelier, kunsthall
Byggeår/ombygging: 2012
Areal: 1 160 kvm
Leietager: Skien Kommune

www.spriten.no