ROLIGHETSVEIEN 7A

Kontor og lagerbygg i Herøyas transportknutepunkt

Eiendommen har god strategisk beliggenhet som grenser inntil norges største industrimiljøer. Nærmeste naboer er Herøya Industripark, Herøya Næringspark og Herøya Forskningspark. Næringsbygget har stor fleksibilitet med gode muligheter for å tilpasse etter behov. Næringeiendommen passer  godt for virksomheter som ser en verdi i å etablere seg inntil de store industrimiljøene, og spesielt godt for bedrifter som leverer tjenester til industrien og ønsker tilgang til effektive logistikkmuligheter.

Formål: Kontor, lager
Areal: 620 kvm i 2 etasjer