KJØRBEKKDALEN 12

Næringsbygg i ekspansivt storhandelsområde

Kjørbekk Næringspark ligger i et attraktivt handels- og industriområde med sentral beliggenhet ved hovedfartsåre mellom byene Skien og Porsgrunn. Hovedbygg og kontorbygg egner seg til kontor, handel, verksted, lager og engrosvirksomhet. Fleksible lokaler som kan tilpasses etter behov. Enkel adkomst med gode parkeringsmuligheter.

Formål: Kontor, handel, verksted, lager og engrosvirksomhet.
Byggeår: 1965
Areal bygg: 9 700 kvm

STØRSTE LEIETAKERE
System Kjøkken, Din Dør, Telemark Distribusjon, Norisol, Hydroscand, Dräger, Pro Gym.