KJØRBEKK NÆRINGSPARK

Næringseiendom i ekspansivt storhandelsområde

Eiendommen er en del av et attraktivt nærings-og handelsområde strategisk plassert i hovedferdselsåren mellom bysentra Skien og Porsgrunn i Grenlandsregionen. Området er utpekt som et sentralt handels- og næringsområde i den overordnede areal- og transportplan for regionen. Flere solide og langsiktige virksomheter er etablert i våre næringsbygg, Kjørbekkdalen 12A og Porsgrunnsveien 188.

Formål: Kontor, storhandel, lager, logisitikk, lett produksjon
Areal bygg: 15 800 kvm

STØRSTE LEIETAKERE
Kjørbekkdalen 12: System Kjøkken, Telemark Elektro.
Porsgrunnsveien 188: Bravida, if forsikring, Domino's pizza, Norfloor.